(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

دوره دوم متوسطه

  • پایه دهم

    ریاضی کار (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

    ریاضی راهنما (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

    ریاضی  کامل (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

    ریاضی راهنما (ریاضی 1- فنی و حرفه ای- کاردانش)

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا